Visie op het overblijven

Het is voor ieder ingeschreven kind van onze scholen mogelijk om gebruik te maken van de overblijfvoorzieningen van de school. Het overblijven willen wij zoveel mogelijk laten lijken op het thuis gebruiken van de maaltijd.

Dat houdt in dat:

  • Het eten ordelijk verloopt
  • We gezamenlijk bidden en danken voor de maaltijd
  • Er een Bijbelverhaal wordt gelezen
  • Er na het eten voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning

Het schoolbeleid is de basis voor de omgangsvormen tussen kinderen en overblijfouders, dus de schoolregels gelden ook tijdens het overblijven.

Het overblijven is anders dan de lessituatie. Hiervoor zijn aanvullende overblijfregels opgesteld. Deze regels worden per jaar opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.

De aan het overblijven verbonden kosten worden doorberekend aan de ouders.