Taken en bevoegdheden overblijfouders

Een overblijfouder:

 • Staat achter de omschreven visie: overblijven op onze scholen en onderschrijft alle regels in dit protocol en zal zich hieraan houden voor zover dat in zijn/haar vermogen ligt.
 • Is om 11.45 uur aanwezig.
 • Print presentielijsten uit, werkt deze bij en verzamelt ze voor de overblijfco├Ârdinator.
 • Gaat vertrouwelijk met gegevens om.
 • Zorgt ervoor dat het overblijven in een veilige omgeving plaatsvindt.
 • Vangt kleuters op in de hal.
 • Gaat naar de klas waar hij/zij staat ingeroosterd, laat kinderen naar het toilet gaan en zorgt dat de handen gewassen zijn.
 • Begint als iedereen aanwezig is.
 • Begint de maaltijd met een hardop gesproken gebed. Tips voor het bidden en danken met kinderen:
  • Het ‘Onze Vader’ opzeggen of zingen.
  • Eindigen met het zingen van: ‘Voor al uw goede gaven Heer’.
  • Een gebed voorlezen.
 • Controleert de namenlijst.
 • Draagt er zorg voor dat:
  • De kinderen op hun plaats blijven zitten.
  • De kinderen niet wippen met hun stoelen.
  • Alle kinderen zoveel mogelijk hun brood opeten (minimaal 1 boterham).
  • De kinderen zich rustig gedragen tijdens de maaltijd.
 • Leest na het eten een Bijbelverhaal voor. Afsluitend wordt hardop een dankgebed uitgesproken (in laagste groepen een danklied).
 • Zorgt ervoor dat de kinderen met een schoon gezicht het lokaal verlaten.
 • Zorgt ervoor dat het lokaal weer netjes wordt achtergelaten.
 • Laat de kinderen hun tas naar het eigen lokaal brengen.
 • Bergt de overblijfmap op in de overblijfkast.
 • Draagt er mede zorg voor dat het overblijven na de lunch goed en plezierig verloopt.
 • Gaat bij goed weer met de kinderen naar buiten (houdt EHBO-koffer bij de hand).
 • Blijft bij minder goede weersomstandigheden met de kinderen in het lokaal van het overblijven, helpt bij het kiezen van materiaal uit de overblijfkast.
 • Let erop dat er geen kinderen worden buitengesloten of geplaagd, dat er geen ruzie wordt gemaakt of gescholden.
 • Neemt zo nodig initiatieven voor een spel en geeft leiding tijdens het opruimen om 13.00 uur.
 • Brengt de kleuters om 13.00 uur naar de klas.
 • Zorgt bij afwezigheid door ziekte of andere belangrijke redenen zelf voor vervanging, en meldt dit d.m.v. een mail of een briefje bij de overblijfco├Ârdinator.